Termografi

Vi er to certificerede termografer, som specialiserer sig på hhv. bygnings-termografering og el-termografering(L-AUS certificeret).

Konceptet er enkelt:

Eksempler på brug af termografering

Eltavle

Her er den ene gruppe ekstra belastet.
Der er samtidig tegn på dårlig terminering,
men løsningen er at fordele belastningen
på flere grupper.

Gulvvarme

Ingen fejl.
I tilfælde af brud eller kortslutning vil fejlen tydeligt
fremgå som hhv. en varm plamage eller
en kold strækning.
Forsnævringer og dårlig kontakt ses som
tempererede områder.

Serverrum -Mainframe

Normal drift.
Maks. kerne temperatur er 50°C.
-Også kølesystemer, HVAC, kompressorer,
luftkanaler, UPS, varmevekslere...

Kamera

Ekstern temperatur er 41°C.
Tyder på at kamera er overophedet, -bør udskiftes.

Grafikkort

Processor temperatur over 80°C.
Passiv køling bør skiftes til større profil
eller til aktiv køling.

Transformerstation

Jævnt fordelt last.
Der er tale om nominel opvarmning.

Transformer

Er maks. 13°C varmere end omgivelserne.
Hvilket er nominelt for en transformer.
Hvis olien ikke cirkulerer vil det tydeligt fremgå som
en lodret kold stribe og en højere temperatur
i toppen.

Brændeovn

Konvektions ovn.
Er kun 40°C på siderne, men kan tydeligt se
at selve ovnen er 145°C igennem
konvektionshullerne.

Bygning -Dampspærre

Forkert monteret. -Slutter ikke tæt
Måtte pille vægbeklædning ned
og montere ny dampspærre.

Bygning -Isolering

Entreprenøren "glemte" at isolere loftet og der er
kuldebro pga. fugt i væg.
Så bygherren har bedt om at få det udbedret.

Bygning -Radiator

Billig radiator med ujævn varme.
Isoterm viser utæthed i vindue.

Vand/Lækage

Termografi er meget brugt til at følge
kolde/varme væsker.
Det kan afdække fejl ved f.eks. pumper
og ventiler.
Også flittigt brugt til sporing af lækager, da vand
afkøler jorden ved fordampning.

Hest

Her en varm, sund og rask hest ved at skridte af.
Ved betændelsestilstande og skader vil den
lokale blodgennemstrømning ofte ændre
overfladetemperaturen og tydeligt kunne
ses på et termografi.
Har for nyligt kunne konstatere at gigt også
viser sig med specielle varmesymptomer.

Maskiner

Kan finde fejl på køling, lejer, friktion...
Forkert drift på stempel/dyser/ventiler/tændrør kan
ses ved asymetrisk temperatur på cylinder eller
udstødningsmanifold.